Nario taisyklės

Naudojimosi CityGym sporto klubo teikiamomis paslaugomis taisyklės

 1. Pradėti naudotis CityGym sporto klubo (toliau „Sporto klubo”) paslaugomis klientui (toliau „Lankytojas”) leidžiama tik atidžiai susipažinus su šiomis Sporto klubo taisyklėmis (su visais priedais) (toliau „Taisyklės”) ir tai patvirtinus savo parašu.
 2. Lankytojas gali pradėti lankyti Sporto klubą tik tada, kai įsigyja asmens narystės kortelę ir sumoka už Sporto klubo paslaugas (toliau sporto klubo paslaugos vadinamos „narystė”) Sporto klubo kainoraštyje nustatytą kainą.
 3. Pirmosios registracijos metu Lankytojai turi pateikti asmens dokumentą su nuotrauka, užpildyti (pasirašyti) registracijos formą. Įsigijant Studento narystę ir pasirašant sutartį, klube, paprašius admnistracijai, lankytojas privalo pateikti galiojantį studento pažymėjimą. Jei pažymėjimas negalioja arba neatitinka tapatybės, Studento narystės klientas įsigyti neturi teisės.
 4. Įsigijus narystę, išduodama asmeninė narystės kortelė, kurios kaina 3 EUR (kortelės kaina neįtraukiama į Sporto klubo paslaugų kainą). Praradus ar sugadinus narystės kortelę Lankytojas turi užpildyti prašymą naujos kortelės išdavimui ir sumokėti kortelės kainą. Asmeninės narystės kortelės be Sporto klubo sutikimo negali būti perleidžiamos tretiesiems asmenims.
 5. Patekti į Sporto klubo patalpas Lankytojas gali tik pateikęs asmeninę narystės kortelę. Tuo atveju, jeigu negali pateikti asmeninės narystės kortelės, Lankytojas į Sporto klubą įleidžiamas tik pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą ir t.t.).
 6. Asmeninės narystės kortelės turėjimas suteikia teisę apsilankyti Sporto klube neribojant apsilankymo trukmės ir kartų Sporto klubo darbo metu.
 7. Lankytojai Sporto klube gali lankytis pagal įsigyto abonemento tipą.
 8. Sporto klube griežtai draudžiama:
 9. 1 Asmenims iki 18 metų amžiaus Sporto klube lankytis leidžiama, tik pateikus tėvų pasirašytą atsakomybę.
 10. 2 Be išankstinio Sporto klubo raštiško sutikimo teikti Sporto klubo Klientams sporto ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus ar kitaip trukdyti Sporto klubo darbuotojams;
 11. 3 Draudžiama fotografuoti ir (ar) filmuoti Sporto klube komerciniais tikslais ar siekiant pakenkti, gadinti sporto klubo įvaizdį neturint išankstinio raštiško Sporto klubo sutikimo;
 12. Narysčių galiojimo laikas Sporto klube skaičiuojamas nuo tada, kai Lankytojas pradeda naudotis Sporto klubo paslaugoms (apsilanko Sporto klube ir aktyvuoja asmeninę narystės kortelę). Lankytojai, įsigiję narystę, privalo pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis (aktyvuoti narystės kortelę) ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po apmokėjimo už sporto klubo paslaugas. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Sporto klubo, 61 dieną narystės kortelė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas.
 13. Atsižvelgdamas į poilsio ir švenčių dienas Sporto klubas pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas, informuojant klubo tinklalapyje citygym.lt,feisbook puslapyje arba sporto klubo patalpose.
 14. Atsižvelgiant į Sporto klubo darbo ir klientų aptarnavimo specifiką ir į tai, kad Nariai savarankiškai naudojasi Sporto klubo paslaugomis, Narys yra informuotas ir sutinka, kad atskiromis Sporto klubo darbo valandomis Sporto klubo patalpose gali nebūti jo darbuotojų.
 15. Sporto klubo narysčių pristabdymas, stabdymas ir pratęsimas. 12 mėn. narystės galiojimo terminas gali būti pristabdomas ne ilgiau kaip 1 mėn (30 kalendorinių dienų). Tai vadinama nario atostogomis. Studento narystė gali būti stabdoma ne ilgiau kaip 2 savaitėms (14-kai kalendorinių dienų).
 16. Narystė pristabdoma sekančią dieną po pranešimo apie stabdomą narystę. Pranešti apie narystės stabdymą galima atvykus į Sporto klubą, skambinant telefonu arba feisbook paskyroje rašant privačia žinute (nurodant savo vardą, pavardę ir asmens kodą).
 17. Narystė gali būti pratęsiama ligos atveju, kai ligos laikotarpis tęsiasi ilgiau negu 5 darbo dienas. Studentai, moksleiviai, norėdami pratęsti narystę dėl ligos turi pateikti gydytojo pažymą apie ligą. Kitų narysčių turėtojai turi pateikti SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Narystė pratęsiama tik tam laikotarpiui, kurio metu nesilankoma sporto klube.
 18. Metinė narystė negali būti sustabdoma. Metinę narystę galima perrašyti kitam asmeniui vieną kartą už simbolinį 5eur mokestį. Perrašomas likęs narystės ir nario atostogų laikotarpis.
 19. Klientas gali vienašališkai nutraukti sutartį (pranešęs prieš protingą terminą, kuris nėra trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų) nepasibaigus narystės terminui ir reikalauti grąžinti už Paslaugas sumokėtas sumas, proporcingas laikotarpiui, likusiam iki Narystės galiojimo pabaigos, tačiau privalo padengti Sporto klubui dėl atsiradusius nuostolius kuriais laikomi:
  1. Visos klientui suteiktos nuolaidos (jų suma) už Paslaugas, laikotarpiu nuo Sutarties pasirašymo dienos iki jos nuotraukimo dienos; Dėl e.sąskaitos su automatinio mokėjimo paslauga sumokėti mokesčiai bankams už laikotarpį, per kurį Sporto klubas teikė, o klientas apmokėjo sąskaitas per e.sąskaitą;
  2. Kompensaciją už ligos ar kitą Narystės stabdymo laikotarpį;
  3. Kliento skolos administravimo ir kitos išlaidos.
 20. Lankytojams, įsigijusiems narystę, už ją sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai Lankytojas dėl Sporto klubo kaltės negalėjo naudotis Sporto klubo paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
 21. Lankytojas, prieš pradėdamas lankytis sporto klube, privalo įsitikinti ar jo sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis (pasitikrinti sveikatą bei pasikonsultuoti su gydytoju). Visos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka Lankytojui.
 22. Lankydamiesi sporto klube lankytojai privalo atsakingai įvertinti savo galimybes ir pasirinkti jų fizines galimybes atitinkantį fizinį krūvį. Lankytojai gali naudotis treniruokliais tik perskaitę sporto salėje esančias treniruoklių naudojimosi instrukcijas ir pasirinkę saugią apkrovą. Treniruokliais ir kitais Sporto klubo įrengimais naudotis tik pagal paskirtį.
 23. CityGym dovanų čekiai galioja tris mėnesius nuo įsigijimo dienos, jais galima atsiskaityti už sporto klubo paslaugas. Paslaugų kainos ir dovanų kupono vertės skirtumas apmokamas grynais pinigais. Dovanų kuponais galima atsiskaityti tik už sporto klubo kainoraštyje nurodytas paslaugas. Dovanų kuponas į pinigus nekeičiamas, o pasibaigus Dovanų kupono galiojimo terminui juo pasinaudoti negalima.
 24. Kiekvienam Lankytojui yra suteikiama galimybė naudotis daiktų laikymo spintele. Norint turėti asmeninę, užrakinamą spintelę reikia įsigyti spynelę administracijoje arba atsinešti savo. Sporto klubas neatsako už spintelėje ar klubo patalpose paliktus daiktus.

 

 

 

BENDROSIOS SPORTO KLUBO LANKYTOJO PAREIGOS

 

 1. Būdamas Sporto klube Lankytojas privalo:
  • 1. būti blaivus ir neapsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų bei kitų psichotropinių medžiagų;
  • 2. naudotis sporto klubo įrengimais ir kitu inventoriumi tik pagal tiesioginę paskirtį. Nežinant kaip teisingai ir saugiai naudotis treniruokliais ir kitu Sporto klubo inventoriumi, konsultuotis su salės instuktoriais;
  • 3. nesinaudoti sugedusiais treniruokliais ir apie gedimą nedelsiant informuoti instruktorius, ar administraciją;
  • 4. netrukdyti kitiems Sporto klubo lankytojams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi. Pertraukėlių tarp pratimų metu neužimti treniruoklių;
  • 5. nesinaudoti Sporto klubo paslaugomis esant sveikatos pablogėjimui (turint sveikatos sutrikimų). Sveikatai pablogėjus esant Sporto klube, nedelsiant apie tai informuoti Sporto klubo personalą;
  • 6. fotografuoti, filmuoti Sporto klube galima tik iš anksto suderinus su Sporto klubo administracija (turint raštišką Sporto klubo sutikimą);
  • 7. Sporto klube avėti tik saugią ir sportinei veiklai (vidaus patalpose) pritaikytą avalynę, dėvėti švarią sportinę aprangą;
  • 8. Draudžiama įsinešti alkoholinius gėrimus ir bet kokius maisto produktus;
  • 9. Draudžiama sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus taip pat neavint visiškai jokios avalynės. Pažeidžiantys šį punktą Lankytojai neįleidžiami į sporto klubą;
  • 10. atlikus pratimą treniruoklį palikti tvarkingą. Treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;
  • 11. treniruočių metu būtina naudoti rankšluostį;
  • 12. draudžiama tėvams (globėjams) vestis mažamečius vaikus į sporto salę.
 2. Lankytojai, sąmoningai (tyčia ar dėl neatsargumo) pažeidžiantys Sporto klubo taisykles, neklausantys salės instruktorių ir/arba administracijos perspėjimų, keliantys grėsmę savo paties, bei aplinkinių saugumui ir turtui, gali būti neįleidžiami į Sporto klubą. Pinigai už įsigytą abonementą negrąžinami.
 3. Lankytojai privalo atlyginti žalą, padarytą Sporto klubui ir kitiems lankytojams, jeigu žala atsirado dėl Lankytojo kaltės. Žala atlyginama per 7 kalendorines dienas nuo žalos apskaičiavimo ir pateikimo Lankytojui.
 4. Sporto klubo Lankytojas sutinka, kad dėl jo ir kitų saugumo būtų filmuojamas vaizdo kameromis, esančiomis sporto klube.

 

Mūsų partneriai

ADGO
UAB “Rokma”
Krepšelis